Automatiske smøresystemer Masseforflytning og Anleggsmaskiner

Wiejelo Equipment spesialiserer seg innen design og installasjon av automatiske smøresystemer for maskiner innen masseforflytning og anleggsbransjen.

Anleggsmaskiner jobber med mange forskjellige oppdrag og under veldig varierte omgivelser, og er ofte utsatt for lange skift og harde påkjenninger. Dette kan gi liten tid til smøring og vedlikehold, og smørepunktene er ofte plassert på utsatte steder. Et automatisk smøresystem vil sørge for at ledd og lager blir smurt mens arbeidet pågår, noe som betyr lengre levetid og mindre risiko for driftsstans og uforutsette utgifter.

På grunn av vår ekspertise vet vi at kvaliteten på smøresystemer installert på anleggsmaskiner er essensielt. Våre erfarne teknikere er spesialister på å installere svært robuste smøresystemer, ofte på sårbare og utsatte steder.

Wiejelo Equipment samarbeider også med de fleste produsenter og forhandlere, så våre smøresystemer kan installeres hos disse, og tas i bruk umiddelbart ved levering av nye maskiner.

Vi designer og installerer automatiske smøresystemer for blant annet:

  • Gravemaskiner
  • Dumpere og tipptrucker
  • Hjullastere
  • Smålastere (Bobcat)
  • Traktorer
  • Gaffel- og teleskoptrucker
  • Valser
  • Bulldozere
  • Kraner


For mer utfyllende informasjon om funksjon, eller tilbud på våre smøresystemer for anleggsmaskiner, ta gjerne kontakt med oss på telefon: +47 455 05 846 Epost: post@wiejelo.no

Kontakt

Våre spesialister er klare til å hjelpe deg med å finne de beste automatiske smøresystemer.

Kontakt