Automatiske smøresystemer Industri

Wiejelo Equipment spesialiserer seg i design og installasjon av automatiske smøresystemer for industrisektoren. 

På grunn av intensiv bruk, blir utstyr ofte utsatt for høy belastning, og smørepunkter er ofte plassert på sårbare steder.
Vi tilbyr skreddersydde løsninger innenfor automatiske smøresystemer, til blant annet:

  • Betongindustri
  • Transportbånd
  • Kjededrevne transportbånd
  • Lagersystemer

Vi designer og installerer systemer med en, to eller flere kretser, avhengig av enhetens struktur og behov.


For mer utfyllende informasjon om funksjon, eller tilbud på våre smøresystemer for industri, ta gjerne kontakt med oss på telefon: +47 455 05 846 Epost: post@wiejelo.no

Kontakt

Våre spesialister er klare til å hjelpe deg med å finne de beste automatiske smøresystemer.

Kontakt